Kontaktinformasjon

Kristin Holmgren
Patentrådgiver

E-post: kristin.holmgren@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 61
Mob: (+47) 91 61 55 72

Oppsummering


Kristin er patentrådgiver med hovedfag innen molekylærbiologi og bioteknologi. Hun har lang erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), spesielt patenter innenfor life science, biotek og kjemi/biologi. Hun utarbeider og følger opp patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Kristin har erfaring med ulike tekniske områder innen kjemi og life science, herunder særlig molekylærbiologi, mikrobiologi, biokjemi og genteknologi samt andre områder innen bioteknologi, nanoteknologi og medisinsk anvendelse av biologiske materialer.

Tidligere jobbet Kristin med kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU. Der lærte hun ulike laboratorie- og analyseteknikker, som cellekultivering, kloning, PCR-analyser, genetikkanalyser, immunoassays, DNA/protein/mikromatrise, kromatografi etc. Deretter jobbet hun i Patentstyret hvor hennes viktigste funksjoner var å gjennomføre søk og undersøkelser, i tillegg til å behandle patentsøknader innenfor biotek.

Klientene til Kristin er av alle størrelser, fra store konsern med internasjonalt marked til SMB og mindre entreprenører, hun kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Kristin er: farmasi og biotek samt havbruk og fiskeri.

Kristin kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse, videre kan hun angripe med protester og innsigelser. Kristin vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. I tillegg forsvarer hun klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO, Patentstyret og KFIR. Kristin har også erfaring fra rettstvist om patentrettigheter. Kristin utvikler IP-strategier og utfører nyhetsundersøkelser, patenterbarhetsundersøkelser og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Kristin Holmgren har vært ansatt i Onsagers siden 2014.

Arbeidserfaring


2014 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2006 – 2014: Patentstyret (NIPO), Senioringeniør

Utdannelse


1998 – 2006: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Cand. Scient, Molekylærbiologi, Bioteknologi

Verv


2005: Avdelingsingeniør ved NTNUs Institutt for Kreftforskning og Molekylærmedisin (IKM)

2003 – 2005: Styreleder, SiT Tapir (Studentsamskipnaden i Trondheim)

Publikasjoner


Bathen TF et al. “Omega-3 fatty acids suppress growth of SW620 human colon cancer xenografts in nude mice”. Anticancer Res. 2008 Nov-Dec;28(6A):3717-23

Schønberg SA et al. “Closely related colon cancer cell lines display different sensitivity to polyunsaturated fatty acids, accumulate different lipid classes and downregulate sterol regulatory element-binding protein 1”. FEBS J. 2006 Jun;273(12):2749-65