Kontaktinformasjon

Kathrine Kjendlie
Varemerkerådgiver / Partner

E-post: kathrine.kjendlie@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 49

Oppsummering


Kathrine har jobbet med varemerker siden 1993, og som juridisk rådgiver i Onsagers arbeider hun med varemerke- og designrett, registrerbarhetsundersøkelser og overvåkning av rettigheter.

I nærmere 20 år jobbet Kathrine med varemerker innenfor farmasøytisk industri. Hun ledet blant annet varemerkeavdelingen i Nycomed Pharma i 8 år, hvor hun bygget opp en kostnadseffektiv varemerkeportefølje og fikk økt fokus på immateriellrettsområdet internt i bedriften. Hun har dermed erfaring fra industrien, noe som er nyttig i rådgiverrollen i Onsagers. En rolle hvor det er viktig å forstå klientenes behov og skreddersy IP-strategier for å sikre deres rettigheter på en god og kostnadseffektiv måte. Hun jobbet også med vurderinger og håndtering av parallellimport og foretok handlingsromsanalyser (FTO) og due diligence-evalueringer. I tillegg utførte hun forundersøkelser og utarbeidet retningslinjer og strategier.

Klientene til Kathrine er norske og utenlandske, og hun håndterer deres porteføljer ved å representerer dem i saker om varemerke og design, herunder innlevering og behandling av søknader, innsigelser, registrerbarhetssøk, overvåkning og rådgivning. Hun håndterer konflikter og mothold, i tillegg bistår hun med utarbeidelse og forhandlinger av sameksistensavtaler og samtykkeerklæringer. Kathrine synes alltid det er spennende med nye klienter, og evner å sette seg inn i komplekse oppgaver, få overblikk og finne løsninger.

Spesialområdene til Kathrine er: farmasi og biotek, næringsmiddelindustrien samt bilindustrien.

Kathrine Kjendlie er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Arbeidserfaring


2012 – d.d.: Onsagers AS, Varemerkerådgiver / Partner
2007 – 2012: Nycomed, Senior Varemerkerådgiver
1999 – 2007: Nycomed, Leder av Varemerkeavdelingen
1993 – 1999: Hafslund Nycomed og Nycomed Amersham, Trademark Offiser

Utdannelse


Universitetet i Oslo (UiO), Opphavsrett-, kunstner- og fotografirett

Universitetet i Oslo (UiO), Kjennetegnsrett og patentrett, valgfag for overgangsstudenter

University of Cambridge, Certificate in advanced English

Universitetet i Oslo (UiO), 2. avd. JUS

Universitetet i Oslo (UiO), Candidata Magister II, Jus og språk (tysk og fransk)

Medlemskap


PTMG
NIR