Kontaktinformasjon

Kari Simonsen
Patentrådgiver / Partner

E-post: kari.simonsen@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 30

Oppsummering


Kari er patentrådgiver med bakgrunn fra biokjemi/bioteknologi, og har siden 1993 jobbet med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Gjennom årene har hun utarbeidet og håndtert en rekke patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Med sin lange erfaring med IP-rådgivning innenfor legemiddelområdet, herunder farmasi, farmakologi, legemiddelkjemi mv., har hun gjort vurderinger om ugyldighet og inngrep samt bistått advokater i rettssaker om patenter relatert til: paroksetin, citalopram, escitalopram, omeprazol, lansoprazol, atorvastatine, alendronat, bikalutamid, donepezil, fentanyl, irbesartan, oksykodon, sildenafil, tiotropium, tadalafil, formoterol/budesonid og flere andre.

Kari har også arbeidet mye innenfor næringsmiddelområdet, fiskehelse/aquakultur og med diagnostikk. I tillegg har hun erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne.

Klientene til Kari er store multinasjonale selskaper, SMB og enkeltstående forskere og -forskningsmiljøer. Det store spennet i type klienter, gir en unik erfaring i å tilpasse rådgivningen for hver enkelt klients behov.

Spesialområdene til Kari er: farmasi og life science, kjemisk industri, næringsmiddelindustrien samt havbruk og fiskeri.

Kari kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter og vurderer omfang og gyldighet av disse, videre kan hun angripe disse med protest og klage. Hun vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre håndterer hun klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. I tillegg utfører hun handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Kari Simonsen er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2002.

Arbeidserfaring


2008 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney
2002 – 2008: Onsagers AS, Patentrådgiver
2001 – 2002: Tandbergs Patentkontor (advokatfirma), Patentrådgiver
1993 – 2001: Patentstyret (NIPO), Senior saksbehandler

Utdannelse


1986 – 1993: Universitetet i Oslo (UiO), Cand.Scient (M.Sc), Biokjemi/Bioteknologi

Erkjennelse


Managing IP – IP Stars

Medlemskap


Norske Patentingeniørers Forening
Norsk Biokjemisk Selskap
NIR (Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse)
EPI
FICPI