Kontaktinformasjon

Henrik Rode
Patentrådgiver

E-post: henrik.rode@onsagers.no
Mob: (+47) 97 73 45 10

Oppsummering


Henrik er patentrådgiver og utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk fra NTNU. Han jobber med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig fokus på patenter. I tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Klientene til Henrik er SMB, gründere og entreprenører, og han har erfaring innen ulike tekniske områder, som blant annet marine systemer, marin prosjektering, vindmøller til havs, LNG, maskineri og petroleumsteknologi, i tillegg marineoperasjoner med heavy lift og undersjøiske kabler. Han har også mye kunnskap om oljeboring i Arktis.

Spesialområdene til Henrik er: Skip og maritim, olje og gass, havbruk og fiskeri samt mekanisk industri.

Henrik gir veiledning om strategisk bruk av patenter i innovasjon samt teknologisamarbeid og -utvikling, hvor fokuset er rettet mot å identifisere og beskytte konkurransefortrinn av strategisk betydning for bedrifter eller prosjekter.

Henrik vurderer gyldighet og omfang av konkurrentenes patenter og kan gjennomføre protester og innsigelser. Han vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Henrik håndterer IP due diligence-evalueringer og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter i teknisk- og kommersiell sammenheng.

Henrik bodde fem år i England og lærte seg språket særdeles godt, i tillegg var han utvekslingsstudent i Brasil i ett år. Han har også et ungt nettverk med fersk kunnskap innen ulike tekniske fagfelt.

Henrik Rode har vært ansatt i Onsagers siden 2016.

Arbeidserfaring


2016 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver
2015 – 2016: Patentstyret, Overingeniør
2014 – 2015: Patentstyret, Avdelingsingeniør

Utdannelse


2017: Université de Strasbourg, Frankrike
LL.M. – IP Law and Management

2009 – 2014: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sivilingeniør, Marin Teknikk