Kontaktinformasjon

Geir Langli
Europeisk Patentrådgiver

E-post: geir.langli@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 54

Oppsummering


Geir er patentrådgiver og utdannet doktor i organisk kjemi samt byggingeniør. Han har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Han representerer norske og multinasjonale selskaper ved å håndtere deres patentporteføljer verden over, i tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Med sin byggingeniørutdannelse og doktorgrad i kjemi samt kompetanse innenfor bioteknologi, VVS og skipssystemer, har Dr. Langli en unik bakgrunn for håndtering av dagens skifte mot konvergerende teknologipatenter. Geir jobbet også i flere år med å forske på nye forbindelser mot HIV-viruset, og har dermed en omfattende forståelse av forskningsprosesser og bioteknologi.

Geir har også bred kompetanse innen andre tekniske områder, blant annet kjemiteknikk, funksjonelle materialer, material- og elektrokjemi, polymerer og kompositter, polymerkjemi, nanomaterialer, biopolymerkjemi samt renseteknologi.

Klientene til Geir er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper, til SMB og mindre entreprenører, han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Geir er: kjemisk industri, mekanisk industri, olje og gass, fornybar energi og miljø, farmasi, bygg og anlegg samt næringsmiddelindustrien.

Geir kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter, og vurderer omfang og gyldighet av disse. Han er også erfaren innen angrep av 3djeparts rettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre kan han forsvare klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i KFIR.

I tillegg til å være en troverdig og kompetent rådgiver, er Geir grundig og går virkelig i dybden, derfor gir han også IP-relatert konsultasjon, forbereder IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Geir Langli er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2013.

Arbeidserfaring


2017 – dd. : Onsagers AS, Europeisk Patent rådgiver

2013 – 2017: Onsagers AS, Patentrådgiver

2008 – 2012: Oslo Patentkontor AS, Patentrådgiver

2006 – 2008: Patentstyret (NIPO), Patentsaksbehandler innen organisk kjemi

2002 – 2006: Lauras AS, Forsker

Utdannelse


2017: European Qualifying Examination (EQE)

1992 – 2002: Universitet i Oslo (UiO), PhD, Organisk Kjemi

1987 – 1990: Oslo College of Engineering, Engineer, HVAC/Mechanics

Publikasjoner


2006: Ph.D. Universitetet i Oslo (UiO), Organisk kjemi
Tittel: “Synthesis of spiro-bridged zirconocenes and their use as polymerisation catalysts”

1996: Universitetet i Oslo (UiO), Cand. scient, Organisk kjemi
Tittel: “Regioselective palladium catalyzed couplings between 2,6-dihalopurines and organometallics”

Språk


Norsk og engelsk.

Medlemskap


Tekna
NKS (Norsk Kjemisk Selskap)
NPF (Norske Patentingeniørers Forening)