Kontaktinformasjon

Carl J. Bjerkelund
Varemerkerådgiver / Partner

E-post: carl.j.bjerkelund@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 21

Oppsummering


Carl er juridisk rådgiver innen immaterielle verdier (IP) med særlig fokus på varemerkebeskyttelse, designbeskyttelse, konflikter, avtaler og forhandlinger. Han gir generell og strategisk rådgivning om merkevarer, utvikler og implementerer varemerkestrategier og porteføljerevisjon. Han bistår også med innlevering og behandling av søknader, innsigelser og registrerbarhetssøk. I tillegg gir han råd i saker om håndhevelse, illojal konkurranse og piratkopier.

Klientene til Carl er fra alle typer industri og av alle størrelser. Dette inkluderer mange store, velkjente nasjonale og multinasjonale selskaper. I tillegg til lang erfaring, har han en grundig tilnærming og et sterkt team i ryggen når han bistår klienter i kritiske IP-relaterte konflikter rundt deres kjernevirksomhet. Carl synes alltid det er spennende å fordype seg i nye klienter og deres behov, og sette det inn i immaterialrettslig sammenheng.

Spesialområdene til Carl er: skip og maritim, elkraft og elektronikk, næringsmiddelindustrien samt design og møbler.

Hans argumentasjon i Klagenemda har ført til endring av praksis i en rekke type saker, og Carl er ansett som en svært dyktig varemerkerådgiver. Carls argumentasjon har blant annet ført til endring av praksis rundt varemerker som tidligere ble ansett som rene modellindikasjoner og derfor uregistrerbare og var i tillegg den første i Norge til å oppnå varemerkeregistrering av et fargemerke.

Han kan også flere språk, snakker norsk, engelsk og italiensk flytende.

Carl J. Bjerkelund ble partner i Onsagers da selskapet fusjonerte med Defensor i 1997.

Arbeidserfaring


1997 – d.d.: Onsagers AS, Varemerke- og designrådgiver

1990 – 1997: Defensor AS, Varemerke- og designrådgiver

Utdannelse


Universitetet i Oslo (UiO), Bachelor, Juss

Universitetet i Oslo (UiO), Studier i italiensk språk og litteratur

Språk


Norsk, engelsk og italiensk.

Medlemskap


MARQUES (The Association of European Trade Mark Owners)
ECTA (The European Communities Trademarks Association)
INTA (International Trademark Association)