Kontaktinformasjon

Bjørn S. Andersen
Patentrådgiver / Partner

E-post: bjorn.andersen@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 37

Oppsummering


Bjørn er patentrådgiver med bakgrunn som kybernetikk- og dataingeniør. Han har mange års erfaring med å kartlegge behov og mulighet for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Han utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Bjørn har grundig erfaring innen flere tekniske områder, som blant annet instrumentering, måling/regulering, medisinteknologi, generell elektronikk og datamaskiner. Han er særlig interessert i feltet om patenter relatert til programvare og forretningsmetoder.

Klientene til Bjørn er hovedsakelig SMB, men jobber også med store selskaper og mindre entreprenører i Norge og internasjonalt. Han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer. Han holder seg også oppdatert på europeisk patentpraksis.

Spesialområdene til Bjørn er: elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø, IT og kommunikasjon, kjemisk industri, media og underholdning, olje og gass, skip og maritim samt sport og fritid.

Bjørn vurderer gyldighet og omfang av konkurrenters patenter, og kan angripe disse ved å utarbeide og innlevere protester og innsigelser, noe han er særlig god til. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse og beskyttelse av patent. Han forsvarer også klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR.

Bjørn S. Andersen er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 1999.

Arbeidserfaring


2007 – d.d: Onsagers AS, European Patent Attorney
1999 – 2007: Onsagers AS, Patentrådgiver
1996 – 1999: Patentstyret, Saksbehandler
1993 – 1996: Universitetet i Oslo (UiO), Avdelingsingeniør

Utdannelse


2002: Universitetet i Oslo (UiO), Eksamen i opphavsrett, Juridisk Fakultet

2001: Universitetet i Oslo (UiO), Eksamen i patent- og varemerkerett, Juridisk Fakultet

1988 – 1992: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Siv.ing, Teknisk Kybernetikk
Aktivitet: Pirum, Trondheim Studentersangforening

1983 – 1986: Høgskolen i Oslo og Akershus, Bachelor of Engineering (B.Eng.), Teknisk Kybernetikk