Kontaktinformasjon

Axel Krabberød
Leder markedsstrategi

E-post: axel.krabberod@onsagers.no
Tlf: (+47) 41 31 91 23

Oppsummering


Axel er leder for markedsstrategi og er kommersiell rådgiver for både Onsagers og klienter. Med bransjeerfaring fra Orkla og Tele2 tilfører han et strategisk tankesett med kreativitet og gjennomføringsevne til prosjekter, med vellykket kommersielt utfall.

Axel jobber med plattform-, nettverk-, digital- og produktstrategi og er opptatt av at bedriftene skal få en bedre tilnærming til markedet gjennom analyser og strategi for ressursene de sitter på. I tillegg får han organisasjoner til å tenke annerledes, bruke nettverk, holde seg oppdatert, bli smartere og planlegge fremover ved blant annet digitalisering og nye forretningsmodeller.

Axel liker Workshops og dialog som involverer organisasjonen til å hente ut kunnskap for å lage en solid strategi som hjelper klienten å vokse, ved å blant annet etablere rettigheter og øke verdien på deres unike immaterielle verdier (IP). Han er opptatt av kundeopplevelsen, og deler ekspertise og erfaring med målgruppen. Axel har en bred tilnærming; stiller spørsmål til alt, og bruker- og bygger nettverk for å hente ut alle nødvendige ressurser. I tillegg ser han sammenhenger og viktigheten med å eksperimentere ved å prøve/feile, alt dette øker sannsynligheten for realisering av en velformet strategi.

Axel har bred erfaring innen markedsstrategi og kommersialisering, og har jobbet med blant annet produktledelse, markedsledelse, markedsanalyse, strategi, innovasjonsledelse, prosessledelse, produktstrategi, business case-bygging, social marketing, innholdsmarkedsføring, datamining og data. Han har også omfattende erfaring med digitalisering og innovasjon, og jobber kontinuerlig med å utvikle Onsagers til å bli en thought leader som setter standarden innen forretningsstrategi og forvaltning av immaterielle verdier.

Axel er konstant sulten på å lære mer, han holder seg derfor oppdatert på temaer som innovasjon, forretningsstrategi og kommersialisering innenfor et stort spekter av industrier, hvor hver eneste case krever en bred tilnærming basert på kunnskap og empiri.

Axel Krabberød har vært ansatt i Onsagers siden 2013.

Arbeidserfaring


2013 – d.d.: Onsagers AS, Leder Markedsstrategi

2011 – 2013: Tele2 Norge, Produkt- og markedsdirektør

2006 – 2011: Tele2, Produktgruppesjef

2000 – 2006: Orkla ASA, FMCG Produktgruppesjef

Utdannelse


2016 – 2018: BI Norwegian Business School
Master – Teknologi- og innovasjonsledelse, Strategisk forretningsutvikling og nyskapning

1996 – 2000: BI Norwegian Business School
Sivilmarkedsfører, Business to Business, Relationship marketing, Branding

2014: FORUM Institut für Management GmbH IP Strategy
IP-strategi og kommersialisering

2010: Salesforce.com, Administrator, CRM and Business process tool