Kontaktinformasjon

Anette Robsahm Røhmen
Patentrådgiver / Senior Partner

E-post: anette.rohmen@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 46

Oppsummering


Anette er patentrådgiver og har mange års erfaring med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Hun utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Som utdannet fysiker har hun et tverrfaglig forståelsesgrunnlag, og har gjennom årene fått erfaring fra et bredt spekter av tekniske områder, som blant annet energi- og miljøfysikk, måleteknikk, industriell automatisering, digitalisering, elektronfysikk, elektrooptikk og lasere, mekanikk, optikk, instrumentering og målemetoder samt elektromagnetisme.

Klientene til Anette er SMB og mindre entreprenører, og hun synes det er særlig spennende å være i kontakt med bedrifter som er i forkant av den teknologiske utviklingen.

Spesialområdene til Anette er: fiskeri og havbruk, skip og maritim, mekanisk industri, fornybar energi og miljø, design og møbler, elkraft og elektronikk samt olje og gass.

Anette vurderer gyldighet og omfang av konkurrenters patenter, og kan gjennomføre protester og innsigelser. I tillegg vurderer hun risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre forsvarer hun klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Anette har også erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne. Hun forbereder IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Anette Robsahm Røhmen er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2000.

Arbeidserfaring


2000 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney / Senior Partner

1997 – 2000: Kongsberg Defence & Aerospace, Prosjektingeniør

Utdannelse


2002: Universitetet i Oslo (UiO)
Eksamen i opphavsrett, Juridisk Fakultet

2001: Universitetet i Oslo (UiO)
Eksamen i patent- og kjennetegnsrett, Juridisk Fakultet

1990 – 1995: Norges teknisk-vitenskapelige Universitet (NTNU)
Siv.ing., Teknisk fysikk