Kontaktinformasjon

Anette Hauger
Patentrådgiver

E-post: anette.hauger@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 66
Mob: (+47) 90 77 61 08

Oppsummering


Anette er patentrådgiver og utdannet innen uorganisk kjemi. Hun har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig fokus på patenter. Hun utarbeider og behandler patentsøknader i innland og utland.

Anette har fortrinnsvis kunnskap om uorganisk kjemi, spesielt metaller og materialkjemi. I tillegg har hun kunnskap om keramisk materialvitenskap, kjemiteknikk, funksjonelle materialer, brenselceller og solceller, material- og elektrokjemi samt nanomaterialer.

Klientene til Anette er av alle størrelser, fra store konsern med internasjonalt marked, til SMB og mindre entreprenører. Hun kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Anette er: kjemisk industri, olje og gass, skip og maritim samt mekanisk industri.

Anette kartlegger og analyserer konkurrenters patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse. Videre kan hun angripe med protest og innsigelse. Anette gir veiledning om beskyttelse av teknologi og ved håndhevelse av patent.

Som person er Anette ansvarsfull og nøyaktig, og liker å samarbeide med andre.

Anette Hauger har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Arbeidserfaring


2015 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2007 – 2014: Patentstyret (NIPO), Patentsaksbehandler
Behandlet patentsøknader, forundersøkelser og oppdrag innen fagområdet uorganisk kjemi og kjemiteknikk.

2006 – 2007: TNS Gallup Norway, Personalkonsulent
Ansvarlig for ansettelse og kursing av telefonintervjuere. Personalansvarlig for ca. 500 deltidsansatte telefonintervjuere.

1999 – 2006: TNS Gallup Norway, Supervisor

Utdannelse


1997 – 2006: Universitetet i Oslo (UiO), Mastergrad i Uorganisk kjemi

Masteroppgave: «Syntese og karakterisering av ferroelektriske materialer : Bi4Ti3O12 og BiCoO3»
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-14012