Kontaktinformasjon

Andreas Sætre Hanssen
Advokat / Partner

E-post: andreas.saetre.hanssen@onsagers.no
Tlf: (+47) 23 32 77 57
Mob: (+47) 40 04 30 38

Oppsummering


Andreas er advokat,  IP. LL.M. og MIPLM. Han har lang erfaring med å sikre immaterielle rettigheter (IPR), herunder varemerke-, patent- og designrett. Med en Master of Intellectual Property Law and Management gir Andreas råd om strategisk bruk av IPR for norske og internasjonale klienter.

Andreas er svært engasjert i immaterialrett og har god dybdekunnskap om rettsområdet.

Han har opparbeidet seg spesialkompetanse innen opphavsrett, med erfaring fra sentrale, omfattende saker. Andreas har også lang erfaring med IPR og selskapsrett fra da han tidligere jobbet i Patentstyret samt større advokatfirmaer. Andreas har mye erfaring i utarbeidelse av kontrakter og lisensavtaler, og har en praktisk tilnærming til arbeidsfeltet.

Andreas håndterer søknader og inngrepssaker, løser konflikter og tilgrensende problemstillinger. Han har også erfaring i utarbeidelse av samarbeidsavtaler, fortrolighetsavtaler (NDA), verdifastsettelse, rettighetsetablering, arbeidstakeroppfinnelser, inngrepssaker, midlertidig forføyning, konfliktløsning og tilgrensende problemstillinger. I tillegg besvarer han konkurranserettslige spørsmål, bistår ved håndhevelse og utfører IP due diligence-evalueringer.

Spesialområdene til Andreas er: havbruk/fiskeri, media og underholdning, IT og kommunikasjon, sport og fritid samt design og møbler.

Pant og pantesikring av IPR, er noe Andreas synes er særlig interessant, og han har holdt foredrag for Patentstyret om individuell pantsettelse av patent.

Han har skrevet artikler om IPR i ulike tidsskrifter, som blant annet World Bank Publications, Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Kampanje m.m.

Andreas Sætre Hanssen har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Arbeidserfaring


2018 – d.d. : Onsagers AS, Advokat / Partner
2015 – 2018: Onsagers AS, Advokat
2014 – 2015: Patentstyret, Rådgiver Varemerke
2013 – 2014: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Advokat.
2012 – 2012: Ladas & Parry LLP, Praktikant
2009 – 2011: DLA Piper, Advokatfullmektig
2006 – 2007: Jussformidlingen, Saksbehandler
2006 – 2006: Universitetet i Bergen (UiB), Gruppeleder

Utdannelse


2018: Université de Strasbourg, Frankrike, LL.M. – IP Law and Management

2011 – 2012: Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University, Masters of Law (LL.M), Intellectual Property Law

2002 – 2009: Universitetet i Bergen (UiB), Master i rettsvitenskap, Juss
Masteroppgave: Ulovfestet kreditorekstinksjon av immaterielle rettigheter.

2001 – 2002: Handelshøyskolen BI

Språk


Norsk og engelsk.