Kontaktinformasjon

Anders Ervin Solberg
Advokat

E-post: anders.ervin.solberg@onsagers.no
Tlf: (+47) 99 63 67 12
Mob: (+47) 99 63 67 12

Oppsummering


Anders er advokat med spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse, i tillegg er han medlem i Distriktsstyret til Oslo Røde Kors. Arbeidet hans går hovedsakelig ut på å bistå klienter med sikring og håndhevelse av immaterielle verdier (IP), herunder håndtere inngrepssaker, utarbeide søknader, lisensavtaler, løse konflikter, utvikle IP-strategier og føre rettsaker.

Anders håndterer også arbeidskontrakter, fortrolighetsavtaler (NDA), arbeidstakeroppfinnelser og samarbeidsavtaler, i tillegg saker med piratkopier, midlertidig forføyning, tollbeslag og destruering av varer.

Klientene til Anders er norske og internasjonale, og han liker å jobbe tett på klientene som en aktiv rådgiver og sparringspartner, i tillegg er han tilgjengelig og responderer raskt på henvendelser. Han er opptatt av å tilpasse klientenes IP-portefølje i tråd med deres strategiske mål, og etterse at IP-budsjettet brukes kostnadseffektivt og oppnår den ønskede kommersielle effekten i markedet.

Spesialområdene til Anders er: skip og maritim.

Anders er svært interessert i immaterialrett, og holder kurs for klientene om hvordan IPR kan brukes til å heve bedriftens konkurransefortrinn. I tillegg bistår han med rådgivning og håndhevelse av alle typer immaterielle rettigheter. Anders har et praktisk syn på klientens utfordringer, og bidrar med konstruktiv rådgivning innenfor bedriftens rammer. Hans tjenester går også ut på å gjennomføre IP due diligence-evalueringer og porteføljerevisjon.

Fra tidligere jobber har han fått utstrakt erfaring med prosedyre i både tingrett og lagmannsrett samt bred erfaring med rådgivning og konfliktløsning. Gjennom sitt arbeid for Oslo Røde Kors har han sett de økonomiske sidene ved strategiske avgjørelser.

Anders Ervin Solberg har vært ansatt i Onsagers siden 2016.

Arbeidserfaring


2016 – d.d.: Onsagers AS, Advokat

2016 – d.d.: Oslo Røde Kors, Styremedlem i Distriktsstyret

2015 – 2016: Humlen Advokater AS, Advokat (stadig prosedyre for ulike domstoler)

2014 – 2016: Norges Røde Kors, Frivillig flyktningguide

2013 – 2015: Humlen & Rieber-Mohn Advokater, Advokatfullmektig

2011 – 2013: Jussgruppen i Wayback, Rettshjelp til innsatte og tidligere innsatte i Hordaland

2009 – 2013: Det Akademiske Kvarter (DAK), Rettsvesenet

2010 – 2011: Bergen Røde Kors, Prosjektleder av leksehjelp for elever på videregående skole i Bergen

Utdannelse


2008 – 2013: Universitetet i Bergen (UiB) Master of Laws, Law
Masteroppgave om reguleringen av programvarepatenter i Den Europeiske Patentkonvensjonen.

2012: Københavns Universitet, Master i jus, Intellectual Property Law, Data Protection Law, Privacy Law
Valgfag innenfor immaterialrett (varemerke, patent, design, opphavsrett), samt personvern og internasjonal kontraktsrett.

Språk


Norsk, dansk og engelsk.