Få med deg siste nytt fra Onsagers fagmiljø – bestill nyhetsbrev her
Aktuelt
Foto: Shutterstock22.11. 2016

3D teknologi – en ny disruptiv kraft i ferdigvareindustrien

Med 3D-printing blir informasjonen som skal til for å lage et produkt viktigere enn det fysiske produktet. Spesielt ferdigvareindustrien innen plast, glass og metall trenger nå å sikre sine viktigste verdier.
Axel Krabberød Leder markedsstrategi
Foto: UMS15.11. 2016

Kundeprat – Sikrer varsling til alle i området når katastrofen inntreffer

Med sitt unike lokasjonsbaserte varslingssystem kan norske UMS redde liv verden over. Behovet for en robust varsling ved et eventuelt ras ved Åkerneset var sporen til UMS sin unike patenterte teknologi.
Arnulf Crowo Patentrådgiver / Partner

Det finnes for tiden ingen kommende aktiviteter

Trenger du patent- og varemerkebeskyttelse?

Patent-, varemerke- og designbeskyttelse styrker din bedrifts verdi og konkurransekraft. Våre bransjeteam utvikler dine IP-rettigheter tilpasset din forretningskontekst og dine mål både i Norge og internasjonalt.

Les mer

Kjemisk industri
Onsagers bistår Yara, verdens største mineralgjødselsleverandør, med IP- rådgivning og forvaltning av selskapets brede internasjonale IP- portefølje
Les mer »
Kjemisk industri
Onsagers har fulgt Kebony AS fra nystartet virksomhet til industribedrift og har løpende tilpasset IP-strategi til selskapets behov
Les mer »
Havbruk og fiskeri
Patent på en unik emballasje for nedfrysning av biologisk materiale som kan oppbevare større mengder og som gir høyere befruktningsrater.
Les mer »
Se alle våre case »